» Sembolizm » Afrika simvolları » Afrikada balıq nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Afrikada balıq nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Afrikada balıq nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Balıq: zənginlik və bolluq

Afrikalı balıqçılar zənginlik və bolluq ideyalarını həyatlarının mövcudluğundan asılı olan balıqlarla əlaqələndirirdilər. Onlar üçün balıq sərvət və güc, hökmranlıq simvolu kimi xidmət edirdi. Şəkildə Ashanti pişik balığının stilizə edilmiş təsviri göstərilir. Xalq əfsanələrində pişik balığı timsahın tabeliyində sayılırdı.

Bu balığın təsviri bir çox Afrika atalar sözlərində istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Afrika əfsanələrində balıqlar səssiz deyil - əksinə, insanların öz gücünə sahib ola biləcəyi təsiri altına düşən sehrli bir səsə sahibdirlər. Belə balıqlar su ruhlarının təcəssümü hesab olunurdu.

Mənbə: "Afrikanın simvolları" Heike Ovuzu