BU NƏDİR ?

Bunlar simvollardır.

ONLARDAN KİM İSTİFADƏ EDİR?

Onlar Mərkəzi Afrikada bir sıra mədəni qruplar tərəfindən istifadə olunur.

BU ƏLAMƏTLƏR NƏ DEYİR?

Lyubada üç dairə Ali Varlığı, Günəşi və Ayı təmsil edir. Bu dairələrin birləşməsi həyatın davamlı davamlılığını simvollaşdırır. Bir çox ibtidai mədəniyyətlərin elementlərdən qorxduğuna inanılır, amma əslində Afrika xalqları təbiətin davamlılığından, onun daimi fəsillər dövriyyəsindən və gecə ilə gündüzün dəyişməsindən güc alır.

İkinci şəkil bütün məxluqların birləşməsini simvollaşdırır və Kainatdakı hər şeyin bir-birinə bağlı olduğunu təsdiqləyir. Xüsusilə, Afrika xalqlarının təbiətlə sıx əlaqəsi var idi.

Düyün, Yake görə, dünya və onun məxluqlarının birləşməsinin başqa bir ifadə formasıdır. Yak mədəniyyətində bu simvol bir insanın evini və əmlakını qorumaq üçün istifadə olunur.

İŞARƏLƏR NƏ ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLİR?

Afrika mədəniyyətlərində dünya işarələr və simvollar sistemindən istifadə edərək şərh edilə bilər. İnsan bu simvolları şərh edir və onlara ad verir. O, həm də simvol kimi müəyyən edilir. Bu sərgidə dizayner birlik ideyasını əks etdirmək üçün müxtəlif bölmələri əlaqələndirmək üçün bu simvollardan istifadə etmək qərarına gəldi.

BU İŞARƏLƏR ƏLİFBADAN NECƏ FƏRQLİDİR?

Məktublar kimi, bu simvollar bir mesajda birləşdirilə bilər. Bununla belə, çox şey görünməz olaraq qalır və hekayə oxucunun təxəyyülündən asılı olaraq müxtəlif cür şərh edilə bilər. Bir çox Afrika mədəniyyətində nəsildən-nəslə ötürülən söz müqəddəs kitablardan daha müqəddəsdir.

SİMVOLLAR NECƏ YARADIR?

Heykəltəraş bu simvolları yaratmaq üçün çiseldən istifadə edir. Ağacdakı hər simvolun bir mənası var.

SİMQOLLAR NƏ EDİR?

Simvollar sehrlidir. Onlar canlı dünyaya mesajlar çatdırır və əcdadlarla və ya fövqəltəbii dünya ilə əlaqə rolunu oynayır.

Nəzərdən keçirdiyiniz: Afrika simvolları