» Sembolizm » Afrika simvolları » Afrikada fil nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Afrikada fil nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Afrikada fil nə deməkdir. Simvollar ensiklopediyası

Fil: ölçü və güc

Bu günə qədər gəlib çatmış Afrika əfsanə və miflərində fil insanlara və heyvanlara qayğı göstərən müdrik liderin təcəssümüdür. Fillərin nəcib və mərhəmətli xasiyyəti olduğuna inanılırdı. Bir çox klanlar mənşəyinin fillərdən gəldiyinə inanırdılar və filə totem heyvanı kimi hörmət edirdilər. Digər qəbilələrdə fillərin bir vaxtlar insanlar olduğu, lakin məkrli cadu və ya tanrıların iradəsi ilə heyvanlara çevrildiyinə dair bir inanc var. Bundan əlavə, insanların ancaq silah və ya sehrin köməyi ilə məğlub edə biləcəyi bu əzəmətli və nəcib heyvanlar afrikalılar arasında həmişə rəğbət və hörmət hissi doğurmuşdur.

Qananın Aşanti qəbiləsi filləri öz xalqının qədim liderləri kimi görür. Bu qəbilədən olan insanlar meşədə ölü bir fil tapsalar, mütləq onun üçün vəfat edən liderlərin şərəfinə edilənlərə bənzər bir dəfn mərasimi təşkil edəcəklər. Bir çox Aşanti kəlamında fillərdən bəhs edilir: "Bir filin yolu ilə gedən heç vaxt şehlə islanmaz". Bu o deməkdir ki, kim əzəmətli və qüdrətli insanların ardınca getsə, həmişə bəladan uzaq olar.

Mənbə: "Afrikanın simvolları" Heike Ovuzu