» Sembolizm » Alchemy simvolları » Dəmirin kimyagər simvolu

Dəmirin kimyagər simvolu

İşarə etmək metal dəmir iki ümumi və əlaqəli kimyagər simvoldan istifadə edilmişdir ... Biri yuxarıya və ya sağa yönəlmiş stilizə edilmiş əl ilə çəkilmiş ox idi. Başqa bir ümumi simvol Mars planeti və ya "kişilər" üçün istifadə edilən eyni simvoldur.