» Sembolizm » Alchemy simvolları » Kükürd kimyagərlik simvolu

Kükürd kimyagərlik simvolu

Kükürd simvolu sadəcə kimyəvi element deyil. Civə və duz ilə üçlük oldu Üç Baş , və ya Tria Prima, kimyagərlik. Üç sadə nöqtəni üçbucağın nöqtələri kimi düşünmək olar. Onda kükürd buxarlanma və əriməni təcəssüm etdirir; yuxarı və aşağı arasındakı orta yer və ya onları bir yerdə saxlayan maye idi.