» Sembolizm » Alchemy simvolları » Hava simvolu

Hava simvolu

Hava simvolu

Kimyasal hava simvolu... Dörd kimyagər elementdən (elementlərdən) biri - hava nəfəs, həyat və ünsiyyətlə əlaqələndirilir.

Qədim yunan təbabətində hava qanla əlaqələndirilirdi.

Sehr və Kabbala Ritualında bu elementə baş mələk Rafael rəhbərlik edir.

Astrologiyada hava ilə əlaqəli əlamətlər Dolça, Əkizlər və Tərəzidir.

Havada elementar silah xəncər və ya atamdır.

Elementlərin simvolları Süleymanın heksaqramından və ya möhüründən götürülmüşdür.