Mavi rəng

İçindekiler:

Mavi rəng

Mavi təbiətin, suyun və səmanın rəngidir və meyvə və tərəvəzlərdə nadir hallarda olur. Əksinə nisbətən soyuq və yavaş bir rəngdir, istilik, atəş və intensivlik üçün qırmızıdır.

Tünd mavi çalarları etibar, ləyaqət və zəka təmsil edir.

Yüngül çalarlar təmizlik, etibarlılıq, sərinlik, sakitlik, sonsuzluq deməkdir (bu dəyərlərin mənşəyi çox vaxt okeanın və daxili suların xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir, əksəriyyəti daha hiss olunur).

Mavi və təbiət

İnsanlar seçirlər Mavi rəng onlar fərasət, analitik bacarıqlar, yaradıcılıq və böyük təxəyyül kimi keyfiyyətlərə malikdirlər. Bundan əlavə, onlar incəsənət, musiqi və ədəbiyyatdan ilham alırlar. Onlar həm oxumağı, həm də yaratmağı sevirlər. Müxtəlif problemləri həll edərkən, onlar diqqətəlayiq ixtiraçılıq və praktikliyi ilə fərqlənirlər.

Bu soyuq rəngi sevən insanlar geniş ictimaiyyətə fayda verə biləcək yeni şeylər yaratmağı sevirlər.

Mavi rəngi seçən insanlar çox vaxt nəyisə geridə qoymaq istəyən insanlardır - başqaları tərəfindən xatırlanmaq istəyirlər - əksər hallarda rəssamlar, yazıçılar, həkimlər, ixtiraçılardır.

Mavi sevənləri ümumiləşdirək:

  • Onlar analitik təfəkkür, fərasət və böyük təxəyyül kimi keyfiyyətlərə malikdirlər.
  • Onlar həmişə birinci olmaq istəyirlər
  • Onlar iz buraxmaq istəyirlər - xatırlanmaq istəyirlər.

Mavi rəng haqqında maraqlı faktlar

  • Mavi ən çox ilk sevimli rəng kimi seçilir.
  • Dünya bayraqlarının təxminən 53%-i mavi və ya mavi çalarları ehtiva edir.
  • Mavi, vizual identifikasiya üçün ən çox istifadə edilən rəngdir.
  • Əsilzadələrin bütün Avropa dillərində “mavi qan” var.